Građevinski Materijali Hvar

Nabavite vaše građevinske materijale u Volat d.o.o, kupnju možete obaviti u našem tržišnom centru u Stari Gradu ili naručiti dostavu koja je dostupna na cijelom otoku Hvaru.


Građevinski Materijali
Stari Grad

Nabavite građevinske materijale u Stari Gradu u našem lokalnom tržišnom centru te ćemo vam pomoć sa isporukom.


Građevinski Materijali
Grad Hvar

Nabavite građevinske materijale u Gradu Hvaru putem narudžbe iz našeg tržišnog centra iz Stari Grada.


Građevinski Materijali
Jelsa Grad

Nabavite građevinske materijale u Gradi Jelsi putem narudžbe iz našeg tržišnog centra iz Stari Grada.

Što sve nudimo od Građevinskih Materijala?

Cement, mortovi, betoni, crjepovi I pokrovi, crna metalurgija, daske, grede, oplate, fasade, gips ploče, građevinska oprema, građevinsko željezo, izolacija, opeke I blokovi
Ostali proizvodi građevine. Ako nemamo nabavit ćemo prema vašim potrebama.